Ανακαίνιση Πολυχώρου στην Ήπειρο (2014)

Οι Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής “Ανοιχτή Αγκαλιά” πάντα δίπλα στους ακρίτες της Ελλάδας, ανέλαβαν την ανακαίνιση του Πολυχώρου του Δημοτικού Σχολείου. Ο νέος εξοπλισμός στόχο έχει να αναγάγει το χώρο του σχολείου εκτός από τόπο μάθησης και σε τόπο διασκέδασης.