Ο χώρος της υγείας είναι κάτω από μία συνεχή μεταμόρφωση και σε μία αέναη κίνηση: συνεχώς παρουσιάζονται νέες τεχνολογίες, εμφανίζονται καινούριες θεραπείες και οι ανάγκες των πολιτών μεταβάλλονται.
Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα τα μεγάλα νοσοκομειακά συγκροτήματα να έχουν άμεση ανάγκη εκσυγχρονισμού, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι πολλά από αυτά τα ιδρύματα μετρούν πάνω από έναν αιώνα λειτουργίας και προσφοράς.

Στα πλαίσια αυτής της διαπίστωσης η Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π.Ι. βοηθάει στην ανάπλαση παιδιατρικών νοσοκομείων και μονάδων, με σκοπό τη στήριξη των νοσηλευόμενων παιδιών όλης της χώρας.

Σκοπός των αναπλάσεων είναι:

 • Να ανταποκρίνονται πλήρως τα νοσοκομεία στις ανάγκες του νοσηλευόμενου παιδιού.
 • Να παρέχουν ένα περιβάλλον αναβαθμισμένο και κατάλληλα εξοπλισμένο που θα βοηθάει το προσωπικό να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και θα έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο νοσηλευόμενο παιδί.
 • Όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά να παραμένουν παιδιά ακόμα κι όταν η κατάσταση της υγείας τους δεν τα βοηθάει.

Μέχρι στιγμής έχουμε βοηθήσει στην ανάπλαση:

 • της ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ του Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ,
 • της ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ,
 • της ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ,
 • του ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ του Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (εξωτερικά ιατρεία),
 • του ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ εντός του Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ,
 • της Γ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
 • της ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
 • της Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ στο ΑΧΕΠΑ,
 • της Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ στο ΑΧΕΠΑ,
 • της ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ στο ΑΧΕΠΑ (εξωτερικά ιατρεία),
 • της ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στο ΑΧΕΠΑ
 • της ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

και με την υποστήριξή σας συνεχίζουμε…