Ανακαίνιση Φαρμακείου Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού

Οι Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά», σε συνεργασία με τη Lidl Ελλάς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ολοκλήρωσαν την κατασκευή πρώτου φαρμακείου του Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού. Ο χώρος όπου πλέον στεγάζεται το Φαρμακευτικό Τμήμα του νοσοκομείου είναι έκτασης 260 τ.μ., και υλοποιήθηκε στο χώρο του παλαιού μαγειρείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης, από την έναρξη υλοποίησης του έργου ανήλθε στα 270.000 ευρώ.