Ανακαίνιση Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ

Οι Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» ανέλαβαν την ανακαίνιση – ανάπλαση της Β΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, η οποία υπήρξε η πρώτη και για ένα διάστημα η μοναδική Παιδιατρική Κλινική στη Θεσσαλονίκη. Η δύναμη της Κλινικής είναι 58 κλίνες από τις οποίες οι 20 είναι στο ογκολογικό τμήμα. Κάθε χρόνο εξετάζονται στα Τακτικά και Επείγοντα εξωτερικά ιατρεία 13.000 -14.000 παιδιά και νοσηλεύονται ετησίως περίπου 3000 παιδιά. Η ημερήσια κάλυψη κλινών νοσηλείας κατά μέσο όρο φθάνει το 70-75%, ενώ υπάρχουν και ημέρες με αυξημένη νοσηρότητα, που η κάλυψη εγγίζει σχεδόν το 100%.