1. Αθήνα 02/07/2021ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Οδοιπορικό – Απολογισμός πεπραγμένων  Μάιος-Ιούνιος 2021

      Κατά την περίοδο 11/5/2021 έως 17/6/2021 η Ανοιχτή Αγκαλιά ΦΚΠΙ διοργάνωσε και υλοποίησε τέσσερις εκστρατείες προσυμπτωματικού ελέγχου και ενημέρωσης στα νησιά:

      • Κέα 11-17/05
      • Αστυπάλαια 22-27/05
      • Νίσυρος 10-14/6
      • Τήλος 14-17/6

      Έλαβαν μέρος 50 ιατροί όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων και 12 νοσηλευτές. Η προσέλευση της ομάδας στόχου ήταν η αναμενόμενη (παρατηρήθηκε λόγω αναστολής των εκστρατειών σημαντική αύξηση των βιοχημικών εξετάσεων, κυρίως των ενηλίκων). Εκτός της αναστολής, αναδεικνύεται και η δυσκολία των κατοίκων να επισκεφθούν τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας ευθύνης της πειριοχής τους.

      Το κλιμάκιο των ιατρών αποτελείτο από Παιδίατρους, παιδοκαρδιολόγο, καρδιολόγο, οδοντίατρο, παιδοχειρούργο, οφθαλμίατρο, δερματολόγο, γυναικολόγο, μαία, ορθοπεδικό, ψυχολόγο, ακτινολόγο, παρασκευάστρια, νοσηλευτικό προσωπικό και εμψυχώτρια για τα παιδιά. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.914 ιατρικές πράξεις εκ των οποίων 1.908 παιδιατρικές και 1.006 ενηλίκων.

      Η συνεργασία μας με τους τοπικούς φορείς ΟΤΑ, αγροτικούς ιατρούς και σχολική κοινότητα ήταν όπως πάντα άριστη.

      Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, τηρήθηκε αυστηρά το πρωτόκολλο για  covid-19, τόσο από τους ωφελούμενους όσο και από το ιατρικό και νοσηλεύτικό προσωπικό.

      Όλα τα πεδία, Υγεία-Παιδεία-Ψυχολογική Υποστήριξη, προυποθέτουν ένα σωστό συντονισμό από το Υπουργείο, τους Δήμους, τα σχολεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η πρόληψη

       

       

       

      προυποθέτει συνέχεια, συνέπεια και συντονισμό, ιδιαίτερα σε περιοχές ευαίσθητες τόσο σε γεωπολιτικό όσο και κοινωνικό επίπεδο, όπως είναι το Αιγαίο.

      Οι επισκέψεις πρέπει να γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να είναι παγιωμένες, ώστε να εμπεδώσουν οι κάτοικοι την αξία του να τους παρέχεται σταθερός και συστηματικός προληπτικός έλεγχος και όχι να ευτελίζεται η προσπάθεια με ολιγόωρες επισκέψεις. Διαφορετικά καταλήγουμε σε σπατάλη πόρων, αλληλοεπικάλυψη και τελικά κατακερμάτιση των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

      Για όλους αυτούς τους λόγους, πρέπει να γίνει οριοθέτηση όλων των παρεχόμενων δράσεων που σκοπό έχουν να συνδράμουν στην προσπάθεια της Πολιτείας για τη βελτίωση της υγείας.

      Με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων ακόμα και αυτών των εθελοντικών οργανώσεων, θα πρέπει, να παρέχουν στοχευμένα με κριτήριο γεωγραφικό, πληθυσμιακό κτλ ομοιόμορφες υπηρεσίες προλήτπικής ιατρικής ώστε να έχουμε σωστές παροχές φροντίδας  στην Πρωτοβάθμια Υγεία, κυρίως με σεβασμό στον άνθρωπο.

      Η Ανοιχτή Αγκαλιά ΦΚΠΙ 28 χρόνια υπηρετεί και προσφέρει τις υπηρεσίες της στον άνθρωπο και έχει την εμπειρία να προτείνει και να αξιολογεί τα γεγονότα με ένα και μόνο σκοπό: Να συμβάλει αποτελεσματικά στην προσπάθεια της Πολιτείας.

      Δελτίο Τύπου