Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανοιχτής Αγκαλιάς.

1. ΒΛΑΧΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΝΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΚΑΜΒΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΑΜΙΑΣ
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ
7. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ
8. ΝΤΟΒΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ
9. ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ