Διοργάνωση Ημερίδας στην Παιανία

Οι Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» υπό την αιγίδα του Δήμου Παιανίας, διοργάνωσαν επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Εκφοβισμός και Βία στο Σχολείο και στην Κοινότητα». Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανάλυση του ανησυχητικά εντεινόμενο φαινόμενο του bullying στην κοινωνία μας, ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών και εφήβων, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής του.