Το Κέντρο Ημέρας Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π.Ι. για παιδιά με αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές στο Κορωπί, αναζητά Εργοθεραπευτή/τρια.

Απαιτούμενα προσόντα :

  • Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ  Τμήματος Εργοθεραπείας
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν :

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Πρόσθετη Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές
  • Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς φορείς
  • Καλή γνώση αγγλικών
  • Γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου

Αποστολή βιογραφικών στο email : kimeras@otenet.gr

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ” ΦIΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 181, 19441 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ / FAX: 210 60 26 212, e-mail: kimeras@otenet.gr