ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Σας γνωρίζουμε  ότι στο Κέντρο Ημέρας Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π.Ι.
που βρίσκεται στο Κορωπί, Κολοκοτρώνη 181, λειτουργεί Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης
για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές ηλικίας 2,5 – 4 ετών, το πρωί  09.00-13.30 .

Παράλληλα με το ομαδικό πρόγραμμα, πραγματοποιούνται ατομικές θεραπείες
(λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, ψυχοθεραπεία,  μουσικοθεραπεία κλπ).

Για πληροφορίες επικοινωνήστε
στο τηλ. 210 60 26 212
κα. Φλαμπουριάρη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργός