Ανακαίνιση της Αυλής του Σχολείου στο Καλπάκι (2016)

Πάντα στο πλευρό των συμπολιτών μας στις ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, οι Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά χρηματοδότησαν την ανακαίνιση της αυλής του σχολείου στο Καλπάκι στην Ήπειρο.