ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ «ΓΑΙΔΟΥΡΟΧΩΡΑ»

Στις 19 Μαΐου η πρωϊνή ομάδα των παιδιών συνοδευόμενα από τους θεραπευτές  επισκέφθηκαν το χώρο ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης «Γαϊδουροχώρα. Η ¨Γαϊδουροχώρα» είναι ένα πρότυπο κέντρο εκτροφής για τα γαϊδουράκια , αλλά και ένας χώρος συνεργασίας, αναψυχής, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και θεραπείας. Μέσω αυτής της εκδρομής τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την φύση και με τα ζώα