Στα πλαίσια της συνεχούς και δραστηριοποιημένης φροντίδας προς το Νοσηλευόμενο παιδί, η Ανοιχτή Αγκαλιά εφαρμόζει άλλο ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα.

Το Μουσικοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα εφαρμόζεται στα Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού, και Αγ. Σοφία. Υλοποιείται από ομάδα, αποτελούμενη από Μουσικούς παιδαγωγούς, διπλωματούχους και έχει άριστα αποτελέσματα.Το Πρόγραμμα προσφέρεται με διακριτικότητα μέσα στον ιδιαίτερο χώρο των θαλάμων, προσεγγίζοντας τα παιδιά με ευαισθησία. Το Νοσοκομείο, από χώρος δυσάρεστης πραγματικότητας μετατρέπεται, έστω και λίγο, σε χώρο ζωντάνιας και αναψυχής.