Προκήρυξη θέσης ειδικότητας Λογοθεραπευτή/τριας

Το Κέντρο Ημέρας Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π.Ι. για παιδιά με αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές στο Κορωπί, αναζητά Λογοθεραπευτή/τρια για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα :

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν :

  • Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς φορείς
  • Πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση /επιμόρφωση
  • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους  στο email : kimeras@otenet.gr