Παραδοσιακά, η Πρόεδρος κα Βλάχου τσούγκρισε τα κόκκινα αυγά με τα παιδιά και τους θεραπευτές! 

Χρόνια πολλά!!! Χριστός Ανέστη