ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ”»

ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 743/22-01-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης «Κοινωνικού Λειτουργού», στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» (Κωδ. MIS 5002543) του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Συνημμένα αρχεία:

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων