Οι δράσεις της Ανοιχτής Αγκαλιάς περιλαμβάνουν:

  • Τη Στήριξη και Βελτίωση των Συνθηκών Νοσηλείας των παιδιών που νοσηλεύονται στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία της χώρας, μέσω της πραγματοποίησης προσφορών-δωρεών και τη διοργάνωση ψυχαγωγικών προγραμμάτων
  • Την πραγματοποίηση τακτικών Εκστρατειών Προληπτικής Ιατρικής, με προτεραιότητα τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας.
  • Την πραγματοποίηση Εκστρατειών Ενημέρωσης στο σύνολο του πληθυσμού όλων των ηλικιών, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας με στόχο την θωράκιση της σωματικής και ψυχικής υγείας.
  • Τη λειτουργία Κέντρου Ημέρας για παιδιά με μειωμένες ικανότητες.
  • Τη στήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων: άπορων και μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται από φυσικές και κλιματολογικές καταστροφές.
  • Τη στήριξη και αξιοποίηση του Εθελοντισμού, ως μια πανάρχαια αρετή που εστιάζει στην αγάπη και την προσφορά στον συνάνθρωπο