Ένας βασικός τρόπος στήριξης είναι η προσέλκυση εθελοντών και η ενεργός συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις που οργανώνει η Ανοιχτή Αγκαλιά, η συμμετοχή στις Εκστρατείες των Εθελοντών Ιατρών και Νοσηλευτών, καθώς και η συμμετοχή στην Παιγνιοθεραπεία του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού. Το πιο βασικό όμως στοιχείο είναι οι ιδέες και οι προτάσεις που θέλουμε από τους εθελοντές μας, καθώς και η συμμετοχή τους στην υλοποίησή τους.