«Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ωφελούμενων της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» με κωδικό MIS 5002543, ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων – Ορθή επανάληψη.