Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Η Ανοιχτή Αγκαλιά Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής/Ιατρικής προσκαλεί επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας με τις παρακάτω ειδικότητες  για στελέχωση Κινητής Μονάδας  στην Ανατολική Αττική.

Επιστημονικά Υπεύθυνος

  • Ψυχίατρος ή Ψυχολόγος.
  • Πρέπει να διαθέτει διετή εργασιακή εμπειρία σε Κινητή Μονάδα ή Κέντρο Ημέρας ή πενταετή τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού.

Κάθε επιστημονικά υπεύθυνος δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε περισσότερες από δύο (2) Μονάδες Ψυχικής Υγείας

  • 3 Νοσηλευτές ή/και επισκέπτες υγείας
  • Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή, Ειδικό/ή Παιδαγωγό, Λογοθεραπευτή

για τις ανωτέρω ειδικότητες δεν απαιτείται διετής  προϋπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν έως 10 Ιουλίου 2022 το βιογραφικό τους  στο email : kimeras@otenet.gr

Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 210 60 26 212