Σεμινάριο στην Κάσο (2017)

Πιστοποιημένοι ιατροί που συμμετέχουν στην εκστρατεία Προληπτικής Ιατρικής «Υποστηρίζουμε Τη Ζωή» των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» παραθέτουν βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Άμεση Υποστήριξη Ζωής».