Σεμινάριο στους Φούρνους (2018)

Εθελοντές ιατροί που συμμετέχουν στην εκστρατεία Προληπτικής Ιατρικής «Υποστηρίζουμε Τη Ζωή» των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» παραθέτουν βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Βασική Υποστήριξη Ζωής».