Το Κέντρο Ημέρας Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π.Ι. για παιδιά με αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές στο Κορωπί, αναζητά Εργοθεραπευτή/τρια.

 

Απαιτούμενα προσόντα :

 

  • Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ  Τμήματος Εργοθεραπείας
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν :

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Πρόσθετη Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές
  • Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς φορείς

 

  • Καλή γνώση αγγλικών

 

  • Γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου

 

Αποστολή βιογραφικών στο email : kimeras@otenet.gr