Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στους Φούρνους (2016)

Ο Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά χρηματοδότησαν τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο νησί των Φούρνων, που στόχο έχει τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Το Μουσείο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου Φούρνων Κορσεών και δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να  πάρουν μια γεύση από την καθημερινή ζωή των ντόπιων  κατά τη διάρκεια των εκατό τελευταίων χρόνων.