Ανακαίνιση της Παιδικής Χαράς στα Ψαρά (2016)

Οι Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά ανέλαβαν την ανακαίνιση της παιδικής χαράς του Δήμου Ψαρών. Οι φρεσκοβαμμένοι χώροι, η εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων οργάνων και η τοποθέτηση νέου περιπτέρου πολλών θέσεων για τα παιδιά και τους συνοδούς τους έδωσαν νέα πνοή στο χώρο.