1η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Το σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ”», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003848 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

τους γονείς και κηδεμόνες παιδιών που παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή/και ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές λόγου ή/και ειδικές μαθησιακές διαταραχές  ή/και νευροαναπτυξιακές διαταραχές ή/και νοητικές διαταραχές με ελαφρά νοητική καθυστέρηση, όπως προσδιορίζονται στην  υπ΄ αρ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571) υπουργική απόφαση αλλά δεν εμφανίζουν παράλληλα και άλλες μορφές αναπηρίας (π.χ. κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία), οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν τα τέκνα τους στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – Κ.Δ.Η.Φ. “Ανοιχτή Αγκαλιά”, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από τους ωφελούμενους  είναι εφικτή έως και την Παρασκευή 09/02/2024, με σκοπό την κατάρτιση λίστας επιλαχόντων υποψήφιων που θα κληθούν, σε περίπτωση αποχώρησης ενός ή περισσότερων εκ των 22 συνολικά υφιστάμενων ωφελούμενων της Δομής, να καλύψουν την κενή θέση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ανοιχτή Αγκαλιά στο email kimeras@otenet.gr.

 

 

Συνημμένα αρχεία:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ