Η Βουργανά Νατάσα, Ειδική Παιδαγωγός, συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Κέντρου Ημέρας Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π.Ι. στο 1o Συνέδριο της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, το οποίο πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Αθήνα.

Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Child and Adolescent Mental Health Initiative – CAMHI) είναι ένα νέο, πενταετές πρόγραμμα που έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της παρεχόμενης φροντίδας ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους, καθώς και στην ενδυνάμωση των υποδομών για την πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία δυσκολιών ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν παιδιά και νέοι στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και υλοποιείται σε συνεργασία με το Child Mind Institute (CMI) και φορείς και επαγγελματίες στην πρώτη γραμμή του δημόσιου συστήματος υγείας ⸺ με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν  εισηγήσεις και ομιλίες από τον Δρ. Harold Koplewicz, Ιδρυτικό Πρόεδρο και Ιατρικό Διευθυντή του Child Mind Institute, εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και ερευνητές και επαγγελματίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον διεθνή χώρο.