Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανοιχτής Αγκαλιάς.

1. ΒΛΑΧΟΥ ΛΕΥΚΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΟΡΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΝΗ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΠΛ/ΙΑ ΤΑΜΙΑΣ

4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
5. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΑΜΙΑΣ
6. ΣΟΥΛΑΚΗ ΡΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ
7. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
8. ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ
9. ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ