Το Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά» για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές, βρίσκεται στο Δήμο Κορωπίας και εξυπηρετεί όλη την Αν. Αττική. Λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2007 και εντάσσεται στο μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά».

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί καθημερινά και οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. Είναι στελεχωμένο με πλήρη επιστημονική ομάδα (παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, νοσηλευτή, μουσικό, εικαστικό) και απευθύνεται σε παιδιά 2,5 – 14 ετών που παρουσιάζουν Διάχυτες Αναπτυξιακές και Συναισθηματικές Διαταραχές.

 • Διαταραχές ανάπτυξης με καλή λειτουργικότητα (αυτισμός)
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές λόγου
 • Διαταραχές συμπεριφοράς και συναισθήματος
 • Ελαφρά νοητική υστέρηση
 • Ψυχώσεις σε ύφεση.

Πρωινό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης

Στο Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά» Φ.Κ.Π.Ι. στο Κορωπί, λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 – 13.30,  πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης  για παιδιά ηλικίας 2,5 -4 ετών με αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές λόγου, συμπεριφοράς και ελαφριά νοητική υστέρηση. Παράλληλα με το ομαδικό  πρόγραμμα πραγματοποιούνται ατομικές θεραπείες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, ψυχοθεραπείας, εικαστικών, μουσικοθεραπείας καθώς και συμβουλευτική γονέων.

 Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν.

Πληροφορίες :  Κατερίνα Φλαμπουριάρη, Κοινωνική Λειτουργός
Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 – 17.00
Τηλ. 210 60 26 212

Μέχρι τώρα το Κέντρο Ημέρας έχει εξυπηρετήσει 120 οικογένειες. Φέτος 42 οικογένειες παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει

 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση
 • Ατομικές συνεδρίες με ψυχολόγο
 • Ειδικές θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητηριακή ολοκλήρωση, αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών)
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Εναλλακτικές θεραπείες (μουσικοθεραπεία, εικαστικά)

Το σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ”» υλοποιεί την Πράξη «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά»» (MIS 5002543), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π «Αττική 2014-2020».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 22 άτομα. Η Δομή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

2. Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.