ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Το Κέντρο Ημέρας για Παιδια με Αναπτυξιακές Διαταραχές “Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π.Ι.” που βρίσκεται στο Κορωπί, Κολοκοτρώνη 181, αναζητεί συνοδό σχολικού λεωφορείου.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Εμπειρία σε αντίσοιχη θέση
  • Κάτοικος Ανατολικής Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο : kimeras@otenet.gr