Η αξία του εθελοντισμού αναγνωρίζεται από τους πάντες. Όλοι διαθέτουμε αποθέματα αλτρουισμού τα οποία δίνουμε αφιλοκερδώς με διάφορες μορφές, είτε σαν υλικά αγαθά, είτε σαν υπηρεσίες στον συνάνθρωπο.
Η συμμετοχή όμως ενός ατόμου σε μια κοινωφελή, μη κυβερνητική οργάνωση όπου προσφέρει εθελοντικά τον χρόνο και τις γνώσεις του, έχει αντίκτυπο και στον ίδιο. Ερχόμενος σε επαφή με άτομα διαφορετικού πολιτισμικού επιπέδου, αναπτύσσει κανείς υπομονή και εφευρετικότητα για την αντιμετώπιση δύσκολων κοινωνικών προβλημάτων. Μαθαίνει να δεσμεύεται προσωπικά για το έργο που αναλαμβάνει και γενικότερα για την δουλειά που εκτελεί.

Ο εθελοντισμός έχει διαπιστωθεί ότι αναπτύσσει δεξιότητες όπως την καλή επικοινωνία, την ικανότητα πειθούς, την δυνατότητα επίλυσης συγκρούσεων, την καθοδήγηση, την άσκηση επιρροής για αλλαγή νοοτροπίας, ανθρωποκεντρικές δεξιότητες που αναπτύσσουν την προσωπικότητα του ατόμου και μπορούν να αποβούν επαγγελματικά εκμεταλλεύσιμες στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, από τον εθελοντισμό, επωφελείται κανείς κάνοντας νέες γνωριμίες και επεκτείνει τους ορίζοντές του ερχόμενος σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες. Παράλληλα με τις νέες δεξιότητες που αποκτούνται, μπορεί να βάλει κανείς τις βάσεις για την μελλοντική του επαγγελματική εξέλιξη.

Η Ανοιχτή Αγκαλιά επισκέπτεται μέρη της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας προσφέροντας υπηρεσίες Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής. Ταξιδεύουμε σε μοναδικά αν και δυσπρόσιτα μέρη. Η παρουσία μας σε μέρη όπως τα Πομακοχώρια , τα Ψαρά, ο Αι Στράτης, η Κάσος, η Ήπειρος – Ελληνοαλβανικά σύνορα και πολλά άλλα, είναι σταθερή επί σειρά ετών.

Εφαρμόζοντας μεθόδους όπως η Συμβουλευτική Παρακίνηση ασκούμε ουσιαστική παρέμβαση που στοχεύει στην καθοδήγηση και στην αλλαγή νοοτροπίας των ανθρώπων σε θέματα Υγείας και Πρόληψης. Πολλές φορές πρέπει να αλλάξουν βαθιά ριζωμένες συνήθειες και προκαταλήψεις.

Το έργο των εθελοντών είναι δύσκολο καθώς θα πρέπει για να μεταδώσουν τις απόψεις τους και να μπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά, να επιλύουν προβλήματα, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις, σεβόμενοι πάντα τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Ειδικά σήμερα τα μονοπάτια της σταδιοδρομίας είναι πολύπλοκα και μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, με κρίσιμες επιχειρησιακές δεξιότητες, σφυρηλατημένη μέσα από τον εθελοντισμό, μπορεί να οδηγηθεί με ευκολία στην επαγγελματική επιτυχία.

Λίλη Νικολοπούλου

Περιοδοντολόγος

Εθελοντής της Ανοιχτής Αγκαλιάς

Υ.Γ. Το άρθρο αυτό βασίστηκε στο άρθρο του Χ. ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ, που δημοσιεύτηκε στην ‘Καθημερινή’ στις 30/06/13.