Πρόγραμμα Εκστρατείων
Προληπτικής Ιατρικής & Ενημέρωσης
με την σύμπραξη ΓΕΝ/ΓΕΕΘΑ
για το έτος 2023